Let's talk!

Vi tror på samarbete. Vi tror på utbyte av kunskap och erfarenhet. Välkommen att kontakta oss.


Antingen direkt till någon av oss konsulter, som presenterar sig här nedanför.


Har ni en generell fråga går det precis lika bra att använda vår gemensamma mailadress till företaget:


contact@actionpoint.se 

Pernilla Brasta


Pernilla har fokus på verksamhetsutveckling och affärsutveckling i företag som har SAP som ERP-system. Sedan 1998 har hon jobbat med hela processen för SAP projekt, från kravbild till implementation och även som projektledare. De senaste åren har inriktningen varit att hitta lösningar inom hela SAP:s produktportfölj för att hitta end2end processer, best practice och digitalisering. Pernilla jobbar helst med processer och förbättringar av dessa. Huvudsakliga moduler är FICO, SD, MM, men har god kunskap om SRM, CATS, PPM. Pernilla är utbildad civilekonom.


pernilla.brasta@actionpoint.se

+46 706 999 659

Elisabeth Bjurströmer


Elisabeths fokusområde är inom finans och dess kringprocesser. Hon har arbetat i olika SAP-projekt sedan 1998, med företag inom olika branscher och olika storlekar till exempel Volvo Aero, Mölnlycke Health Care, Volvo IT, Volvo Cars, Gambro, Q-Matic och har fått stor erfarenhet av IT-projekt. Inom projekten har hon haft olika roller; applikationskonsult, lösningsarkitekt, kravställare och projektledare. Projekten har även inkluderat SAP-produkter så som Business Planning and Consolidation (BPC), Business Ware house (BW), SLAN (Nakisa) och Prime Revenue. Hon är IT-ekonom med en magisterexamen i ekonomi från Göteborgs universitet.


elisabeth.bjurstromer@actionpoint.se

+46 706 999 868

Daniel Bernhardt


Daniel är projekt och programledare och jobbar i huvudsak med ERP, såsom SAP. Sedan slutet av 1990-talet har han lett ett trettiotal projekt och program i internationella miljöer för bolag som AB Volvo, SKF, Volvo Cars och Paramount Pictures. Daniel är certifierad PMP, SCRUM master och inom PRINCE2 med en universitetsutbildning som systemvetare och civilekonom i grunden.


daniel.bernhardt@actionpoint.se

+46 706 937 780

Stefan Alriksson


Stefan har arbetat med SAP sedan 1997. Hans kompetensområde är finans men har också god kunskap inom logistik. Han har oftast arbetat i stora internationella projekt för bolag som Ericsson, SCA Hygiene, ABB, Volvo IT och Volvo Cars. Arbetsuppgifterna har varierat mellan applikationskonsult, lösningsarkitekt, kravställare och projektledare. Stefan har en bred och djup kompetens inom SAP och dess processer. Han trivs bäst i miljöer där strategiska diskussioner varvas med detaljerade krav och lösningar.


Stefan är civilekonom i grunden.


stefan.alriksson@actionpoint.se

+46 706 999 658

unsplash